Triều Tiên đã đánh sập hoàn toàn bãi thử hạt nhân trong chiều nay

Bãi thử hạt nhân của Triều Tiên đã bị đánh sập trong chiều nay (24.5) nhưng hình ảnh chưa được công bố ngay. Ảnh: Yonhap.
Bãi thử hạt nhân của Triều Tiên đã bị đánh sập trong chiều nay (24.5) nhưng hình ảnh chưa được công bố ngay. Ảnh: Yonhap.
Bãi thử hạt nhân của Triều Tiên đã bị đánh sập trong chiều nay (24.5) nhưng hình ảnh chưa được công bố ngay. Ảnh: Yonhap.
Lên top