Triều Tiên chuẩn bị rải 12 triệu truyền đơn vào Hàn Quốc

Triều Tiên chuẩn bị rải 12 triệu truyền đơn vào Hàn Quốc. Ảnh: KCNA
Triều Tiên chuẩn bị rải 12 triệu truyền đơn vào Hàn Quốc. Ảnh: KCNA
Triều Tiên chuẩn bị rải 12 triệu truyền đơn vào Hàn Quốc. Ảnh: KCNA
Lên top