Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc với Hàn Quốc

Xe tăng của quân đội nhân dân Triều Tiên tham gia lễ duyệt binh trên quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP.
Xe tăng của quân đội nhân dân Triều Tiên tham gia lễ duyệt binh trên quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP.
Xe tăng của quân đội nhân dân Triều Tiên tham gia lễ duyệt binh trên quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP.
Lên top