Triều Tiên chấp thuận đàm phán cấp cao liên Triều vào tuần tới

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (phải) và ông Ri Son-gwon - Chủ tịch Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên họp tại Bàn Môn Điếm hồi đầu tháng 1. Ảnh: Yonhap.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (phải) và ông Ri Son-gwon - Chủ tịch Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên họp tại Bàn Môn Điếm hồi đầu tháng 1. Ảnh: Yonhap.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (phải) và ông Ri Son-gwon - Chủ tịch Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên họp tại Bàn Môn Điếm hồi đầu tháng 1. Ảnh: Yonhap.
Lên top