Triều Tiên cảnh báo thử tên lửa đạn đạo, Mỹ triển khai máy bay giám sát

Mỹ triển khai máy bay giám sát trong bối cảnh lo ngại Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa. Ảnh: Chosun.
Mỹ triển khai máy bay giám sát trong bối cảnh lo ngại Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa. Ảnh: Chosun.
Mỹ triển khai máy bay giám sát trong bối cảnh lo ngại Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa. Ảnh: Chosun.
Lên top