Triều Tiên cảnh báo bụi từ Trung Quốc có thể phát tán COVID-19

Triều Tiên cảnh báo người dân ở yên trong nhà vì bụi thổi vào từ Trung Quốc có thể mang theo virus gây COVID-19. Ảnh: Reuters
Triều Tiên cảnh báo người dân ở yên trong nhà vì bụi thổi vào từ Trung Quốc có thể mang theo virus gây COVID-19. Ảnh: Reuters
Triều Tiên cảnh báo người dân ở yên trong nhà vì bụi thổi vào từ Trung Quốc có thể mang theo virus gây COVID-19. Ảnh: Reuters
Lên top