Triều Tiên ca ngợi Tổng thống Donald Trump "sáng suốt"

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: AFP.
Lên top