Triều Tiên bị nghi sắp phóng tên lửa tầm xa

Hình ảnh vệ tinh tại bãi phóng Sanumdong. Ảnh: Digital Globe.
Hình ảnh vệ tinh tại bãi phóng Sanumdong. Ảnh: Digital Globe.
Hình ảnh vệ tinh tại bãi phóng Sanumdong. Ảnh: Digital Globe.
Lên top