Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa tầm ngắn ra biển?

Tên lửa tầm ngắn được phóng từ một địa điểm chưa xác định do đài truyền hình nhà nước Triều Tiên công bố ngày 9.5.2019. Ảnh: Yonhap.
Tên lửa tầm ngắn được phóng từ một địa điểm chưa xác định do đài truyền hình nhà nước Triều Tiên công bố ngày 9.5.2019. Ảnh: Yonhap.
Tên lửa tầm ngắn được phóng từ một địa điểm chưa xác định do đài truyền hình nhà nước Triều Tiên công bố ngày 9.5.2019. Ảnh: Yonhap.
Lên top