Triều Tiên bắt đầu phá dỡ bãi thử hạt nhân theo đúng cam kết

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri ngày 30.3.2018. Ảnh: 38 độ Bắc
Bãi thử hạt nhân Punggye-ri ngày 30.3.2018. Ảnh: 38 độ Bắc
Bãi thử hạt nhân Punggye-ri ngày 30.3.2018. Ảnh: 38 độ Bắc
Lên top