Triệu phú New York để lại tài sản hơn 4 triệu USD cho người gác cửa

Người giữ cửa bên ngoài tòa nhà nơi có căn hộ được thừa kế. Ảnh: NYP.
Người giữ cửa bên ngoài tòa nhà nơi có căn hộ được thừa kế. Ảnh: NYP.
Người giữ cửa bên ngoài tòa nhà nơi có căn hộ được thừa kế. Ảnh: NYP.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top