Triệu phú Đức tuyển 10 người tử tế ở miễn phí tại trang trại "thiên đường"

Khu bất động sản Awakino. Ảnh: The Guardian.
Khu bất động sản Awakino. Ảnh: The Guardian.
Khu bất động sản Awakino. Ảnh: The Guardian.
Lên top