Triệt phá tổ chức rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số gây chấn động

Hải quan Hong Kong cho biết đã triệt phá thành công một tổ chức rửa tiền bằng tiền điện tử. Ảnh: AFP
Hải quan Hong Kong cho biết đã triệt phá thành công một tổ chức rửa tiền bằng tiền điện tử. Ảnh: AFP
Hải quan Hong Kong cho biết đã triệt phá thành công một tổ chức rửa tiền bằng tiền điện tử. Ảnh: AFP
Lên top