Triển vọng vaccine dạng xịt đưa cuộc sống trở về thời "bình thường cũ"

Vaccine COVID-19 dạng xịt mũi do Đại học Hong Kong, Đại học Hạ Môn và Công ty Dược sinh học Wantai Bắc Kinh cùng phát triển. Ảnh: Đại học Hạ Môn
Vaccine COVID-19 dạng xịt mũi do Đại học Hong Kong, Đại học Hạ Môn và Công ty Dược sinh học Wantai Bắc Kinh cùng phát triển. Ảnh: Đại học Hạ Môn
Vaccine COVID-19 dạng xịt mũi do Đại học Hong Kong, Đại học Hạ Môn và Công ty Dược sinh học Wantai Bắc Kinh cùng phát triển. Ảnh: Đại học Hạ Môn
Lên top