Triển vọng từ thuốc uống Molnupiravir điều trị COVID-19 

Thuốc Molnupiravir của Merck & Co. Ảnh: AFP
Thuốc Molnupiravir của Merck & Co. Ảnh: AFP
Thuốc Molnupiravir của Merck & Co. Ảnh: AFP
Lên top