Triển vọng tiếp cận vaccine COVID-19 công bằng trên toàn cầu

Hội nghị Thượng đỉnh G20 ra tuyên bố chung cam kết phân phối vaccine COVID-19 công bằng cho mọi người. Ảnh: BNG
Hội nghị Thượng đỉnh G20 ra tuyên bố chung cam kết phân phối vaccine COVID-19 công bằng cho mọi người. Ảnh: BNG
Hội nghị Thượng đỉnh G20 ra tuyên bố chung cam kết phân phối vaccine COVID-19 công bằng cho mọi người. Ảnh: BNG
Lên top