Triển vọng thuốc điều trị COVID-19 giá 10 USD cho các nước nghèo

Thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir do Merck & Co Inc và Ridgeback Biotherapeutics phát triển. Ảnh: Merck & Co Inc
Thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir do Merck & Co Inc và Ridgeback Biotherapeutics phát triển. Ảnh: Merck & Co Inc
Thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir do Merck & Co Inc và Ridgeback Biotherapeutics phát triển. Ảnh: Merck & Co Inc
Lên top