Triển lãm cổ vật quý hiếm của Afghanistan cổ đại tại Hong Kong

Chiếc vương miện "Cây của sự sống" bằng vàng dát mỏng có từ thế kỷ thứ nhất được phát hiện trong một ngôi mộ của dân du mục ở bang Bactria cổ đại, nằm ở phía Bắc Afghanistan. Ảnh: SCMP.
Chiếc vương miện "Cây của sự sống" bằng vàng dát mỏng có từ thế kỷ thứ nhất được phát hiện trong một ngôi mộ của dân du mục ở bang Bactria cổ đại, nằm ở phía Bắc Afghanistan. Ảnh: SCMP.
Chiếc vương miện "Cây của sự sống" bằng vàng dát mỏng có từ thế kỷ thứ nhất được phát hiện trong một ngôi mộ của dân du mục ở bang Bactria cổ đại, nằm ở phía Bắc Afghanistan. Ảnh: SCMP.
Lên top