Triển khai hiệu quả sáng kiến của ASEAN trong ứng phó COVID-19

Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng tại cuộc họp ACCWG-PHE lần thứ 3. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng tại cuộc họp ACCWG-PHE lần thứ 3. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng tại cuộc họp ACCWG-PHE lần thứ 3. Ảnh: BNG
Lên top