Trí tuệ nhân tạo phát hiện cuộc vượt ngục không dấu vết sau nửa thế kỷ

Trí tuệ nhân tạo phát hiện dấu vết những kẻ vượt ngục sau nửa thế kỷ. Ảnh: AP
Trí tuệ nhân tạo phát hiện dấu vết những kẻ vượt ngục sau nửa thế kỷ. Ảnh: AP
Trí tuệ nhân tạo phát hiện dấu vết những kẻ vượt ngục sau nửa thế kỷ. Ảnh: AP
Lên top