Trí tuệ nhân tạo lần đầu viết một vở kịch dài 60 phút

Trí tuệ nhân tạo lần đầu viết vở kịch dài 60 phút. Ảnh: AFP
Trí tuệ nhân tạo lần đầu viết vở kịch dài 60 phút. Ảnh: AFP
Trí tuệ nhân tạo lần đầu viết vở kịch dài 60 phút. Ảnh: AFP
Lên top