Treo cờ rủ tưởng nhớ thủy thủ gốc Việt thiệt mạng trong vụ đâm tàu khu trục Mỹ

Thủy thủ gốc Việt Ngoc T. Truong Huynh. Ảnh: F.S
Thủy thủ gốc Việt Ngoc T. Truong Huynh. Ảnh: F.S