Trên nửa triệu ca COVID-19, chuyên gia cảnh báo viễn cảnh tệ hơn ở Brazil

Ngày 19.6, Brazil báo cáo tổng số ca tử vong do COVID-19 vượt trên nửa triệu ca. Ảnh: AFP
Ngày 19.6, Brazil báo cáo tổng số ca tử vong do COVID-19 vượt trên nửa triệu ca. Ảnh: AFP
Ngày 19.6, Brazil báo cáo tổng số ca tử vong do COVID-19 vượt trên nửa triệu ca. Ảnh: AFP
Lên top