Trên đường thẳng tiến Mỹ, đám bụi Sahara khổng lồ bao trùm Caribbean

Bụi từ Sahara bao trùm thành phố Bridgetown, Barbados ngày 22.6. Ảnh: Reuters
Bụi từ Sahara bao trùm thành phố Bridgetown, Barbados ngày 22.6. Ảnh: Reuters
Bụi từ Sahara bao trùm thành phố Bridgetown, Barbados ngày 22.6. Ảnh: Reuters
Lên top