Trên đà thuận lợi, Hàn-Triều tiếp tục hội đàm

Binh lính Hàn Quốc đứng gác tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên, Hàn Quốc, ngày 9.1. 2018. Ảnh: Reuters
Binh lính Hàn Quốc đứng gác tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên, Hàn Quốc, ngày 9.1. 2018. Ảnh: Reuters
Binh lính Hàn Quốc đứng gác tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên, Hàn Quốc, ngày 9.1. 2018. Ảnh: Reuters