Trẻ cần biết những kỹ năng này để vượt qua thiên tai

Ảnh: EU/ECHO/Pierre Prakash.
Ảnh: EU/ECHO/Pierre Prakash.
Ảnh: EU/ECHO/Pierre Prakash.
Lên top