Tranh luận tại Liên Hợp Quốc về COVID-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc có các bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc ngày 21.9. Ảnh: BBC
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc có các bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc ngày 21.9. Ảnh: BBC
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc có các bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc ngày 21.9. Ảnh: BBC
Lên top