Tranh luận bầu cử Mỹ: Luận điểm đáng chú ý của ông Donald Trump

Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên tối 29.9 theo giờ Mỹ. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên tối 29.9 theo giờ Mỹ. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên tối 29.9 theo giờ Mỹ. Ảnh: Getty Images
Lên top