Trăng xanh hiếm có sẽ xuất hiện đúng đêm Halloween 2020

Trăng xanh - hiện tượng thiên văn hiếm có xảy ra 2 năm rưỡi một lần. Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên.
Trăng xanh - hiện tượng thiên văn hiếm có xảy ra 2 năm rưỡi một lần. Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên.
Trăng xanh - hiện tượng thiên văn hiếm có xảy ra 2 năm rưỡi một lần. Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên.
Lên top