Trang nhất với 1000 cáo phó, New York Times gây chấn động làng báo thế giới

Trang nhất tờ The New York Times số ra ngày 24.5.2020 đăng danh sách 1.000 người tử vong vì COVID-19.
Trang nhất tờ The New York Times số ra ngày 24.5.2020 đăng danh sách 1.000 người tử vong vì COVID-19.
Trang nhất tờ The New York Times số ra ngày 24.5.2020 đăng danh sách 1.000 người tử vong vì COVID-19.
Lên top