Trận lở đất chục triệu mét khối đe dọa hàng nghìn người dân Trung Quốc

Trận lở đất chục mét khối xảy ra ở tình Hồ Bắc, Trung Quốc, đe dọa tính mạng hàng nghìn người dân. Ảnh: SHINE
Trận lở đất chục mét khối xảy ra ở tình Hồ Bắc, Trung Quốc, đe dọa tính mạng hàng nghìn người dân. Ảnh: SHINE
Trận lở đất chục mét khối xảy ra ở tình Hồ Bắc, Trung Quốc, đe dọa tính mạng hàng nghìn người dân. Ảnh: SHINE
Lên top