Trận đánh IS ở Mosul: Quân đội Iraq tiến công như vũ bão