"Trận chiến 10 ngày" xét nghiệm COVID-19 cho 11 triệu dân Vũ Hán có khả thi

Vũ Hán lên kế hoạch xét nghiệm cho toàn dân trong vòng 10 ngày. Ảnh: AFP.
Vũ Hán lên kế hoạch xét nghiệm cho toàn dân trong vòng 10 ngày. Ảnh: AFP.
Vũ Hán lên kế hoạch xét nghiệm cho toàn dân trong vòng 10 ngày. Ảnh: AFP.
Lên top