"Trạm xăng không gian" đầu tiên trên thế giới được xây dựng ở Anh

Hình ảnh minh họa trạm vũ trụ Lunar Gateway quay quanh mặt trăng. Ảnh: NASA
Hình ảnh minh họa trạm vũ trụ Lunar Gateway quay quanh mặt trăng. Ảnh: NASA
Hình ảnh minh họa trạm vũ trụ Lunar Gateway quay quanh mặt trăng. Ảnh: NASA
Lên top