Trạm vũ trụ Trung Quốc bay ngang bầu trời trong bộ ảnh tuyệt mỹ

Trạm vũ trụ Trung Quốc bay ngang qua bầu trời. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trạm vũ trụ Trung Quốc bay ngang qua bầu trời. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trạm vũ trụ Trung Quốc bay ngang qua bầu trời. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top