Trạm Vũ trụ Quốc tế xác lập kỷ lục mới trong thập kỷ

Tất cả các phi hành gia đã cố gắng thu mình vào tầm nhìn của camera để nhận được cuộc gọi chúc mừng từ các nhà lãnh đạo của cơ quan vũ trụ của họ. Ảnh: NASA
Tất cả các phi hành gia đã cố gắng thu mình vào tầm nhìn của camera để nhận được cuộc gọi chúc mừng từ các nhà lãnh đạo của cơ quan vũ trụ của họ. Ảnh: NASA
Tất cả các phi hành gia đã cố gắng thu mình vào tầm nhìn của camera để nhận được cuộc gọi chúc mừng từ các nhà lãnh đạo của cơ quan vũ trụ của họ. Ảnh: NASA
Lên top