Trạm Vũ trụ Quốc tế có chỉ huy mới

Phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet từ Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA). Ảnh: NASA
Phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet từ Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA). Ảnh: NASA
Phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet từ Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA). Ảnh: NASA
Lên top