Trạm vũ trụ 8,6 tấn của Trung Quốc rơi "mất kiểm soát" xuống trái đất

Trạm Thiên cung-1 của Trung Quốc dài 12 mét, nặng 8.6 tấn. Ảnh: ABC/CMSE
Trạm Thiên cung-1 của Trung Quốc dài 12 mét, nặng 8.6 tấn. Ảnh: ABC/CMSE
Trạm Thiên cung-1 của Trung Quốc dài 12 mét, nặng 8.6 tấn. Ảnh: ABC/CMSE