Trải nghiệm cuộc sống trên sao Hỏa ngay dưới trái đất

Trải nghiệm cuộc sống trên sao Hoả ở các ống dung nham núi lửa trên trái đất tại Hawaii. Ảnh: Hawaii Space Exploration Analog and Simulation
Trải nghiệm cuộc sống trên sao Hoả ở các ống dung nham núi lửa trên trái đất tại Hawaii. Ảnh: Hawaii Space Exploration Analog and Simulation
Trải nghiệm cuộc sống trên sao Hoả ở các ống dung nham núi lửa trên trái đất tại Hawaii. Ảnh: Hawaii Space Exploration Analog and Simulation
Lên top