Trải nghiệm của 1 du khách ở Việt Nam khi cuộc sống hồi sinh sau phong tỏa

Những vị khách đầu tiên thăm Văn Miếu, Hà Nội ngày đầu mở cửa lại. Ảnh: Minh Hà - Linh Chi
Những vị khách đầu tiên thăm Văn Miếu, Hà Nội ngày đầu mở cửa lại. Ảnh: Minh Hà - Linh Chi
Những vị khách đầu tiên thăm Văn Miếu, Hà Nội ngày đầu mở cửa lại. Ảnh: Minh Hà - Linh Chi
Lên top