Trái đất và mặt trời vừa trải qua một ngày đặc biệt

Mặt trời tiệm cận gần nhất trái đất hôm 5.1. Ảnh: Buzzon.live
Mặt trời tiệm cận gần nhất trái đất hôm 5.1. Ảnh: Buzzon.live
Mặt trời tiệm cận gần nhất trái đất hôm 5.1. Ảnh: Buzzon.live
Lên top