Trái đất trong tầm ngắm của 29 hành tinh ngoài Hệ Mặt trời

Xác định được 1.715 hệ sao mà người ngoài hành tinh có thể đã phát hiện ra Trái đất trong 5.000 năm. Ảnh: American Museum of Natural History
Xác định được 1.715 hệ sao mà người ngoài hành tinh có thể đã phát hiện ra Trái đất trong 5.000 năm. Ảnh: American Museum of Natural History
Xác định được 1.715 hệ sao mà người ngoài hành tinh có thể đã phát hiện ra Trái đất trong 5.000 năm. Ảnh: American Museum of Natural History
Lên top