Trái đất sẽ thế nào nếu loài người hiện đại chưa từng tồn tại?

Một bản sao của người Neanderthal tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, London. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên/Shutterstock
Một bản sao của người Neanderthal tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, London. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên/Shutterstock
Một bản sao của người Neanderthal tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, London. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên/Shutterstock
Lên top