Trái đất đón mưa sao băng Perseid cực đại đẹp nhất trong năm

Mưa sao băng Perseid cực đại diễn ra vào ngày 11.8 đến 13.8 hàng năm. Ảnh: AFP
Mưa sao băng Perseid cực đại diễn ra vào ngày 11.8 đến 13.8 hàng năm. Ảnh: AFP
Mưa sao băng Perseid cực đại diễn ra vào ngày 11.8 đến 13.8 hàng năm. Ảnh: AFP
Lên top