TP.Hồ Chí Minh là nơi sinh sống tốt thứ 3 Đông Nam Á cho người nước ngoài

Khung cảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: AFP
Khung cảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: AFP
Khung cảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: AFP
Lên top