Top 10 quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2020

Bảng xếp hạng hộ chiếu các nước do Henley & Partners thực hiện. Ảnh: Getty Images
Bảng xếp hạng hộ chiếu các nước do Henley & Partners thực hiện. Ảnh: Getty Images
Bảng xếp hạng hộ chiếu các nước do Henley & Partners thực hiện. Ảnh: Getty Images
Lên top