Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Hòa bình thế giới 2018 “vẫn khó nắm bắt”

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: Getty
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: Getty
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: Getty
Lên top