Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc gửi điện thăm hỏi lũ lụt miền Trung

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã gửi điện thăm hỏi về tình hình lũ lụt ở miền Trung Việt Nam. Ảnh: AFP.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã gửi điện thăm hỏi về tình hình lũ lụt ở miền Trung Việt Nam. Ảnh: AFP.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã gửi điện thăm hỏi về tình hình lũ lụt ở miền Trung Việt Nam. Ảnh: AFP.
Lên top