Tổng Thư kí LHQ kêu gọi kiềm chế trong xung đột Mỹ - Syria

Tổng thư kí Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: BBC
Tổng thư kí Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: BBC
Tổng thư kí Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: BBC
Lên top