Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ ra lệnh rút quân khỏi căn cứ ở Syria

Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ đến thăm căn cứ không quân Nga ở Syria. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ đến thăm căn cứ không quân Nga ở Syria. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ đến thăm căn cứ không quân Nga ở Syria. Ảnh: Sputnik